انجمن علمی رادیولوژی ایران

انجمن علمی رادیولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی رادیولوژی ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی رادیولوژی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن علمی رادیولوژی ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی رادیولوژی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی رادیولوژی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی رادیولوژی ایران