انجمن علمی رادیولوژی دهان، فک و صورت

انجمن علمی رادیولوژی دهان، فک و صورت فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی رادیولوژی دهان، فک و صورت