انجمن علمی روانپزشکان ایران

انجمن علمی روانپزشکان ایران فعالیت خود را در سال 1372 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی روانپزشکان ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی روانپزشکان ایران مسئولیت برگزاری 3 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی روانپزشکان ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی روانپزشکان ایران