انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایراندرباره انجمن

معرفی انجمن

نخستین نشست عمومی علاقه مندان به تشکیل انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران به دعوت هیأت مؤسس در بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد شمسی در سالن اجتماعات دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. در این نشست که نماینده وزارت کشور حضور داشت، نخستین رأی گیری برای انتخاب هیأت مدیره انجمن صورت گرفت و آقایان (مرحوم) دکتر سید فضل الله انواری (عضو پژوهشگاه صنعت نفت) ، مهندس محمدعلی برقی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، دکتر ناصر تجبر (عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر عباس طائب (عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت) و دکتر سید مهدی علوی (عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان) برگزیده شدند. پس از تهیه اساسنامه انجمن، برای تأسیس و فعالیت قانونی انجمن، مجوز شماره 180/2-42/الف مورخ 7/8/1373 از طرف وزارت کشور صادر و ابلاغ شد.

براساس دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3257/3 مورخ 17/7/1380 مقرر شده انجمن های علمی کشور در زیر مجموعه کمیسیون انجمن های علمی ایران که دبیرخانه آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حوزه معاونت پژوهشی قرار دارد فعالیت خود را ادامه دهند که بر این اساس در تاریخ 15/11/1382 در دانشگاه یزد انتخابات جدید هیأت مدیره انجمن انجام گرفت و این هیأت مجدداً اساسنامه جدیدی که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تأیید قرار گرفته بود تصویب و مراحل قانونی آن را در وزارت مذکور و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی پیگیری نمود. انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران با شماره 16932 در تاریخ 10/5/1383 به ثبت رسید و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی گردید.

از بدو تأسیس انجمن تاکنون، هر سه سال یک بار انتخابات هیأت مدیره انجمن تجدید گردیده و نامبرده گان زیر برای یک یا چند دوره عضو هیأت مدیره انجمن بوده اند:

دکتر بیژن اعتمادی (عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز)، (مرحوم) دکتر مهدی ذاکر (عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت)، دکتر مرتضی زرگرشوشتری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)، دکتر محمدعلی زنجانچی (عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان)، دکتر محمدحسن کریم پور (عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد). علاوه بر این، در آخرین انتخابات برگزار شده در تاریخ 30/6/86 آقایان دکتر فرهاد آلیانی، دکتر صدرالدین امینی، دکتر ناصر تجبر، دکتر امیر حسین کوهساری و دکتر عباس مرادیان (عضو هیأت علمی دانشگاه شید باهنرکرمان) به عنوان اعضای هیأت مدیره انجمن برگزیده و مشغول به خدمت هستند.

اهداف تشکیل انجمن عبارت است از:

انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم بلورشناسی و کانی شناسی سروکار دارند. همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن، ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و انتشار کتاب و نشریات علمی.

فعالیت هایی که انجمن تاکنون انجام داده است عبارت اند از انتشار مجله علمی و پژوهشی بلورشناسی و کانی شناسی ایران در هفده جلد که تا پایان سال 1386 سالیانه دو شماره و از آغاز سال 1387 سالیانه چهار شماره منتشر شده است. علاوه بر این هر ساله یک همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی در یکی از دانشگاه های معتبر ایران برگزار نموده است و مجموعه مقالات همایش ها را به چاپ رسانیده است.