انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران

انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران فعالیت خود را در سال 1379 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران