انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران

انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران