انجمن علمی سرطان زنان ایران

انجمن علمی سرطان زنان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۸ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی سرطان زنان ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی سرطان زنان ایران