انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروق مغز و نخاع ایران

انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروق مغز و نخاع ایران فعالیت خود را در سال 1369 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروق مغز و نخاع ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروق مغز و نخاع ایران