انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروق مغز و نخاع ایران

انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروق مغز و نخاع ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروق مغز و نخاع ایران