انجمن علمی طب اورژانس ایران

انجمن علمی طب اورژانس ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی طب اورژانس ایران تاکنون ۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی طب اورژانس ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی طب اورژانس ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی طب اورژانس ایران