انجمن علمی طب فیزیک توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

انجمن علمی طب فیزیک توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران فعالیت خود را در سال 1386 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی طب فیزیک توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی طب فیزیک توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران