انجمن علمی علوم اعصاب ایران

انجمن علمی علوم اعصاب ایران فعالیت خود را در سال 1383 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی علوم اعصاب ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی علوم اعصاب ایران