انجمن خوردگی ایران

انجمن خوردگی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن خوردگی ایران تاکنون ۱۰ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن خوردگی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن خوردگی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن خوردگی ایران