انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران فعالیت خود را در سال 1383 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران تاکنون 4 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران