انجمن علمی فیزیوتراپی ایران

انجمن علمی فیزیوتراپی ایران فعالیت خود را در سال 1385 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی فیزیوتراپی ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی فیزیوتراپی ایران