انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۶ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران