انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی

انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی فعالیت خود را در سال 1346 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی