انجمن رمز ایران

انجمن رمز ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن رمز ایران تاکنون ۱۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن رمز ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن رمز ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن رمز ایران