انجمن علمی گفتار درمانی ایران

انجمن علمی گفتار درمانی ایران فعالیت خود را در سال 1378 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی گفتار درمانی ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی گفتار درمانی ایران