انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران

انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران فعالیت خود را در سال 1370 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران تاکنون 4 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران