انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران