انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران

انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایرانانجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران