انجمن ریخته گری ایران

انجمن ریخته گری ایران فعالیت خود را در سال 1358 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ریخته گری ایران تاکنون 15 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ریخته گری ایران