انجمن ریخته گری ایران

انجمن ریخته گری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ریخته گری ایران تاکنون ۵ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ریخته گری ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ریخته گری ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ریخته گری ایران