انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران

انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران