انجمن علمی مراقبتهای ویژه ایران

انجمن علمی مراقبتهای ویژه ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی مراقبتهای ویژه ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی مراقبتهای ویژه ایران