انجمن زمین شناسی مهندسی ایران

انجمن زمین شناسی مهندسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن زمین شناسی مهندسی ایران تاکنون ۵ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن زمین شناسی مهندسی ایران