انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران

انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران