انجمن علمی نوروژنتیک ایران

انجمن علمی نوروژنتیک ایران فعالیت خود را در سال 1387 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی نوروژنتیک ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی نوروژنتیک ایران