انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران

انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران فعالیت خود را در سال 1402 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران