انجمن ژئوتکنیک ایران

انجمن ژئوتکنیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ژئوتکنیک ایران تاکنون ۷ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ژئوتکنیک ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ژئوتکنیک ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن ژئوتکنیک ایران