جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران

جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران فعالیت خود را در سال 1384 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران مسئولیت برگزاری 2 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط جامعه علمی آزمایشگاهیان ایراننشستها و سخنرانی های علمی جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران