جامعه علمی جراحان ایران

جامعه علمی جراحان ایران فعالیت خود را در سال 1401 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا جامعه علمی جراحان ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط جامعه علمی جراحان ایران