انجمن سازه های فولادی ایران

انجمن سازه های فولادی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن سازه های فولادی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن سازه های فولادی ایران