انجمن جامعه علمی جراحان ایران

انجمن جامعه علمی جراحان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۴ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن جامعه علمی جراحان ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن جامعه علمی جراحان ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جامعه علمی جراحان ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن جامعه علمی جراحان ایران