انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

انجمن ایرانی ژئومورفولوژی فعالیت خود را در سال 1376 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی ژئومورفولوژی تاکنون 4 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایرانی ژئومورفولوژی