انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسیانجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی