انجمن ایرانی مطالعات جهان

انجمن ایرانی مطالعات جهان فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی مطالعات جهانانجمن ایرانی مطالعات جهان در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن ایرانی مطالعات جهان مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی مطالعات جهاننشستها و سخنرانی های علمی انجمن ایرانی مطالعات جهان