انجمن ایرانی مطالعات جهان اسلام

انجمن ایرانی مطالعات جهان اسلام فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.