انجمن ایرانی مطالعات و تحقیقات جامعه اطلاعاتی

انجمن ایرانی مطالعات و تحقیقات جامعه اطلاعاتی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.