انجمن آب و فاضلاب ایران

انجمن آب و فاضلاب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آب و فاضلاب ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن آب و فاضلاب ایران