انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران