انجمن آمایش سرزمین ایران

انجمن آمایش سرزمین ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آمایش سرزمین ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آمایش سرزمین ایران