انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران

انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران تاکنون ۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران