انجمن آموزش مهندسی ایران

انجمن آموزش مهندسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آموزش مهندسی ایرانانجمن آموزش مهندسی ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.نشستها و سخنرانی های علمی انجمن آموزش مهندسی ایران