انجمن آناتومی دامپزشکی ایران

انجمن آناتومی دامپزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.