انجمن بتن ایران

انجمن بتن ایران فعالیت خود را در سال 1388 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن بتن ایران تاکنون 19 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن بتن ایران مسئولیت برگزاری 6 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بتن ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن بتن ایران