انجمن پدافند غیرعامل ایران

انجمن پدافند غیرعامل ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن پدافند غیرعامل ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن پدافند غیرعامل ایران