انجمن بیوشیمی فیزیک ایران

انجمن بیوشیمی فیزیک ایران فعالیت خود را در سال 1381 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن بیوشیمی فیزیک ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بیوشیمی فیزیک ایران