انجمن بیوشیمی فیزیک ایران

انجمن بیوشیمی فیزیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن بیوشیمی فیزیک ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن بیوشیمی فیزیک ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بیوشیمی فیزیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن بیوشیمی فیزیک ایران