انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران تاکنون ۹ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران