انجمن پوروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران

انجمن پوروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن پوروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن پوروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران