انجمن تجارت الکترونیک ایران

انجمن تجارت الکترونیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن تجارت الکترونیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن تجارت الکترونیک ایران