انجمن تجارت الکترونیک ایران

انجمن تجارت الکترونیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن تجارت الکترونیک ایران تاکنون ۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن تجارت الکترونیک ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن تجارت الکترونیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن تجارت الکترونیک ایران