انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران

انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.